ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ

ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับ Microban International และ บริษัท ผลิตภัณฑ์ และการบริการในเครือ เว็บไซต์นี้ไม่ควรนำมาใช้เป็นแหล่งที่มาของคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และการร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ Microban จำหน่าย และ/หรือมีการเผยแพร่ไปทั่วโลก ในบางกรณีข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและข้อเรียกร้องทางกฎหมาย อาจจำกัดว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดสามารถจำหน่ายได้ สิ่งที่ใช้ได้รับการรับรอง หรือสิ่งที่อ้างถึงว่าได้รับอนุญาต สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น และ/หรือบทความที่นำมาใช้ ข้อจำกัดเหล่านี้และข้อกำหนดอาจแตกต่างกันตามประเทศ หรือตามประเทศที่บทความที่ใช้อาจมีการขายหรือการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ Microban ควรได้รับการเผยแพร่ จัดจำหน่าย และใช้งานตามจุดประสงค์ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของรัฐ และข้อบ่งชี้บนฉลากของผลิตภัณฑ์เท่านั้น กรุณาติดต่อเราโดยตรง หากคุณต้องการข้อบ่งใช้แบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้ การทำฉลาก การอ้างถึงและการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา

ข้อมูล EPA

ข้อมูลนี้มีพื้นฐานมาจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน และมีไว้เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ เพื่อยืนยันฤทธิ์ต้านจุลชีพสำหรับการใช้งานด้านสุขภาพที่ไม่ใช่แบบสาธารณะ  การป้องกันของ ผลิตภัณฑ์ Microban ยับยั้งการเจริญเติบโตที่ไม่สามารถควบคุมได้ของจุลชีพที่เป็นสาเหตุให้เกิดคราบสกปรก กลิ่นไม่พึงประสงค์ และการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ และไม่ได้เป็นการทดแทนการทำความสะอาดตามปกติ

ข้อมูล FDA

ข้อมูลนี้มีพื้นฐานมาจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการมาตรฐานและมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น การอ้างถึงการรักษาความสะอาด สุขอนามัย หรือการฆ่าเชื้อของอุปกรณ์ทางการแพทย์จะได้รับการควบคุมโดย FDA  สารต้านจุลชีพ Microban หลายชนิด สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้

เลือกภาษาและประเทศของคุณ

ประเทศ